Przymierze

Zasady życia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Benedictus przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe we Wrocławiu

I. Jezus Chrystus. Uznaję Jezusa Chrystusa jako Pana mojego życia i chcę żeby coraz bardziej się Nim stawał. Dlatego podejmuję się poznawania Pana Boga i chcę dbać o swój rozwój duchowy poprzez:

1. Udział w życiu sakramentalnym Kościoła, a szczególnie w Eucharystii (w miarę możliwości także w dni powszednie).

2. Regularne korzystanie z Sakramentu Pojednania (w miarę możliwości u stałego spowiednika).

3. Codzienną modlitwę osobistą opartą na słowie Bożym, codzienne czytanie Słowa Bożego.

4. Własną lekturę duchową.

5. Udział w spotkaniach modlitewnych.

6. Udział w Mszach wspólnotowych.

7. Udział w rekolekcjach (przynajmniej raz w roku).

8. Udział w formacji zaproponowanej we wspólnocie (mała grupa).

9. Codzienny rachunek sumienia.

II.Duch Święty. Wiem, że bycie uczniem Chrystusa jest dla mnie możliwe jedynie dzięki Duchowi Świętemu - dlatego chcę codziennie, wytrwale zapraszać Ducha Świętego do mojego życia – przeżyć, relacji, decyzji. Chcę nieustannie się nawracać i odnawiać w Duchu Świętym moją relację z Bogiem Ojcem.

III. Wspólnota. Przyjmuję zamysł Boga, aby zbawić mnie nie pojedynczo, ale we wspólnocie. Uznaję, że wspólnota jest własnością Pana Boga, że Jezus jest w centrum wspólnoty. Wierzę, że Pan powołuje mnie do bycia we wspólnocie z konkretnymi osobami. Przyjmuję każdą osobę we wspólnocie jako szczególny, osobisty dar od Pana Boga, jako umiłowane Dziecko Boże. Uznaję, że potrzebuję świadectwa, a często wsparcia na drodze wiary. Przyjmuję wszelkie trudności w relacjach we wspólnocie jako szansę dla rozwoju mojej wiary i weryfikację moich motywacji i miłości do Pana Boga. Uznaję, że jestem potrzebny we wspólnocie – chcę odkrywać moje miejsce we wspólnocie – moje charyzmaty, talenty, możliwości służby braciom. Wyrazem mojej dbałości o wspólnotę jest:

1. Codzienna modlitwa za wspólnotę.

2. Konkretne zatroskanie o członków wspólnoty w codzienności, o budowanie relacji.

3. Służba we wspólnocie, udział w diakoniach.

4. Comiesięczne finansowe wsparcie dzieł wspólnoty według zadeklarowanej kwoty oraz okazyjne wspieranie w miarę możliwości.

5. Regularne płacenie składek na potrzeby koordynacji krajowej i diecezjalnej.

IV. Ewangelizacja. Ponieważ doświadczam ojcowskiej miłości Pana Boga, która jest fundamentem mojego życia i źródłem szczęścia, chcę nieustannie ożywiać w moim sercu pragnienie, aby każdy człowiek doświadczył miłości Boga względem siebie. Uznaję, że wezwanie Pana Jezusa, aby głosić Ewangelię wszystkim narodom jest skierowane właśnie do mnie – chcę być świadkiem Jezusa Chrystusa zarówno indywidualnie – wobec moich najbliższych, przyjaciół, znajomych – jak i głosić miłość Pana Boga razem ze wspólnotą, w jedności, tak aby każdy mógł powiedzieć „zobaczcie jak oni się miłują” i był pociągany do źródła miłości. Dlatego chcę w miarę moich możliwości uczestniczyć w dziełach Ewangelizacji podejmowanych przez wspólnotę, poprzez:  

1. Modlitwę.

2. Czynny udział w dziełach ewangelizacji.

Benedictus to znaczy: szczęśliwy, radosny, błogosławiony.

„Benedictus” to także pieśń w Ewangelii wg św. Łukasza 1, 68-79, która jest wyzwaniem i obietnicą!
Zaczyna się słowami "Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił”

 

Księgarnia - Kawiarenka BENEDICTUS

  • Zaprasza w dni powszednie (oprócz śród): 17.30–19.00
  • oraz niedziele: 10.30–14.00

Wspólnota BENEDICTUS

  • przy parafii pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego we Wrocławiu
  • ul. Horbaczewskiego 20, 54-130 Wrocław

Wesprzyj nas

  • Konto bankowe: 82 1940 1076 4634 5961 0004 0000
Top
Na stronie używane są pliki ciasteczek. Kontynuując przebywanie na stronie zgadzasz się na ich używanie. More details…