AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do modlitwy

ZAPROSZENIE LIDERÓW I ODPOWIEDZIALNYCH ZA RUCHY W KOSCIELE DO MODLITWY ZA WROCŁAW

 

Wrocław 6.01.2013 r.

Witajcie, drodzy Bracia i Siostry, prowadzący Wspólnoty Wrocławia.


Rok 2013 niesie ze sobą wiele wyzwao oraz inspiracji i propozycji, również na naszym lokalnym, wrocławskim terenie.
W czwartek 27 grudnia 2012 r. spotkaliśmy się na modlitwie uwielbienia i rozeznawaniu, gdzie przedstawiliśmy Bogu pytania:
1. Jaki jest problem duchowy naszego miasta, że mimo włożonego wysiłku nie widać owoców?
2. Co jest w sercu Boga przygotowane dla naszego miasta?
3. Czego potrzebują mieszkaocy naszego miasta?
4. Jak uczcid Zmartwychwstanie Pana?
Podsumowując nasze nasłuchiwania, odkrywamy, że Pan Bóg zachęca nas do dwóch rzeczy:
1. Do modlitwy za miasto i za dzieła, które Pan chce uczynid w naszym mieście.
2. Do dobrego mówienia o innych wspólnotach w mieście.
Tę zachętę do modlitwy rozumiemy bardzo szeroko:
1. Zapraszamy diakonie wstawiennicze naszych wspólnot do modlitwy za miasto;
2. W trakcie naszych spotkao modlitewnych podejmijmy modlitwę za Wrocław i za wszystkie dzieła ewangelizacyjne w nim podejmowane;
3. Zobowiązaliśmy się, że do Kongresu Nowej Ewangelizacji (15-23.06.2013 r), raz w miesiącu (w każdy 3 poniedziałek) będziemy się spotykad w gronie liderów wspólnot, aby modlid się za Wrocław i za wszystkie dzieła ewangelizacyjne (Popowice, salka, g. 19.00).
Zostaliśmy zachęceni, aby naszym rozeznaniem podzielid się z innymi liderami wspólnot z Wrocławia. Zwłaszcza przez zaproszenie Was na nasze spotkania modlitewne liderów wspólnot.

Podzieliliśmy się owocami modlitwy z ks. bp Andrzejem Siemieniewskim. Ucieszyły go podjęte inicjatywy i błogosławi nam w tej modlitwie i pokonywaniu podziałów. Uważa on jednocześnie, że podjęta inicjatywa jest uzupełnieniem spotkao Rady Nowej Ewangelizacji.
Najbliższe spotkanie modlitewne liderów odbędzie się w poniedziałek 18.02.2013 r. w salce przy kościele NMP Królowej Pokoju na Popowicach o g. 19.00.
Może nigdy się jeszcze nie spotkaliśmy, może nie rozmawialiśmy. Niech to spotkanie będzie okazją do tego, że się poznamy trochę lepiej. Serdecznie Cię zapraszamy.

Janusz Wróbel (Koinonia Jan Chrzciciel)
Mariusz Trębicki (Wspólnota Rodzin)
Piotr Rotte (Wspólnota Lew Judy)
Ryszard Orłowski (Wspólnota Agalliasis)
Sławomir Czajkowski (Wspólnota Benedictus)
Wiesław Jadczuk (Wspólnota Dom Boży)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ

Rekolekcje Wielkopostne dla Ruchów 
i Stowarzyszeń w naszej diecezji

7-9 marca 2013, kościół pw. M.M. Kolbe, ul. Horbaczewskiego 20


Czwartek, 7 marca
18:00 Eucharystia z nauczaniem - bp Andrzej Siemieniewski
19:15 Adoracja - Comunione e Liberazione
20:00 Spotkanie liderów, odpowiedzialnych za Ruchy 
i z kapłanami działającymi w Ruchach z bp Andrzejem Siemieniewskim
Oprawa muzyczna – wspólnota Hallelu Jah, asysta – wspólnota Droga

Piątek, 8 marca
18:00 Eucharystia z nauczaniem - abp Marian Gołębiewski
19:15 Droga krzyżowa – Benedictus  i Lew Judy
Oprawa muzyczna i asysta wspólnota Benedictus i Lew Judy

Sobota, 9 marca
18:00 Eucharystia z nauczaniem - bp Andrzej Siemieniewski
20:15 Uwielbienie – Ruch Światło Życie
Asysta i oprawa muzyczna całości - Ruch Światło Życie

Benedictus to znaczy - szczęśliwy, radosny, błogosławiony.

"Benedictus" to także pieśń w Ewangelii wg św. Łukasza 1,68-79 która jest wyzwaniem i obietnicą!
Zaczyna się słowami "Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił"

 

Księgarnia - Kawiarenka B E N E D I C T U S

  • Zaprasza codziennie (oprócz śr.): 17.30-19.00
  • W niedziele: 10.30-14.00

Wspólnota BENEDICTUS

  • przy parafii pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego we Wrocławiu
  • ul. Horbaczewskiego 20
  • 54-130 Wrocław
Top
Na stronie używane są pliki ciasteczek. Kontynuując przebywanie na stronie zgadzasz się na ich używanie. More details…