AKTUALNOŚCI

Zaproszenie Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego


Zaproszenie Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego na Rekolekcje Wielkopostne Ruchów i Stowarzyszeń

 

więcej informacji na stronie http://www.rne.archidiecezja.wroc.pl


 

Wieczór sederowy 20.03.2013


Zaproszenie do budowania jedności

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przesyłam Wam informację o spotkaniu z Żydami Mesjańskimi, by wspólnie realizować wezwanie do jedności.

Drodzy przyjaciele, już drugi raz możemy zaprosić Was na Świętowanie Wieczoru Sederowego. Tym razem towarzyszyć będziemy rabinowi Davidowi Friedman'owi, który wprowadzi nas w głębsze zrozumienie naszej wiary poprzez przybliżenie nam żydowskich korzeni Kościoła. Więcej na stronie http://mezczyzniwewroclawiu.pl/wydarzenia/wieczor-sederowy-20-03-2013/

Program spotkań

19 marca 2013

Konferencja Wiara Abrahama

Program

18:00 Konferencja - Wiara Abrahama cz.I - David Friedman

18:45 - 19:00 Przerwa kawowa

19:00 - 19:45 Konferencja - Wiara Abrahama cz.II - David Friedman

20:00 – 21:00 Radość Izraela - Uwielbienie poprowadzi Zespół Jamuła Band

Miejsce: Sala konferencyjna - restauracja Grunwaldzka 98

15zł (zaliczka 10 zł).

Zgłoszenia : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaliczki: z dopiskiem 19.03.2013

Mariusz Trębicki-80 1140 2017 0000 4902 0375 1021

20 marca 2013

Wieczór Sederowy

Program

19:00 Rozpoczęcie Wieczerzy Sederowej

21:30 Zakończenie

21:30 - 22:00 Rozmowy kuluarowe

Wieczór uświetni Zespół Jarmuła Band

Miejsce: Sala bankietowa - restauracja Grunwaldzka 98

(dla uczestników konferencji –Wiara Abrahama 20 zł, dla pozostałych 30 zł – zaliczka 10 zł)

Zgłoszenia : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaliczki: z dopiskiem 20.03.3013

lub 19-20.03.2013 dla tych, którzy będą obecni na obu wieczorach

prosimy kierować

Mariusz Trębicki-80 1140 2017 0000 4902 0375 1021

David Friedman jest rabinem, który posiada doktorat z Judaistyki i magisterium w języku arabskim.

Pracował w Academic Dean King of Kings College w Jerozolimie, a obecnie jest na wydziale Netzer David, jak również współpracuje z MJTI http://www.umjc.org/" href="http://www.umjc.org/">http://www.umjc.org. Friedman jest autorem pięciu książek, a obecnie pracuje nad szóstą.

Jest on znanym mówcą na tematy związane z Torą, żydowską historią i współczesną historią Izraela.

To będzie jego 15-ta podróż do Polski w ciągu ostatnich 23 lat. Jedna z jego książek, "W moim domu", jest wezwaniem do wiernych z Polski i Izraela, by zaprzyjaźnić się i modlić się za inne narody.

Koniec marca to doniosłe wydarzenie i okazja spotkania i modlitwy z braćmi z Żydów mesjańskich.

Wydarzenie to wychodzi naprzeciw hasłu programowemu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan w 2013 roku „Czegoż żąda Pan od ciebie?” – Możemy zatem zapytać się co ja osobiście mogę zrobić, by zaangażować się w realizację wezwania  Jezusa ,

… aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś (J 17, 21-23).

Odczytując to wezwanie osobiście widzimy konieczność i znajdujemy sposobność by realizować to wezwanie by … braci byli razem. Wiedząc jednocześnie o stwierdzeniu Świętego Pawła, że nie ma już Żyda ani Greka  bowiem

Jezusie Chrystusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. (Ef 2,13).

Możemy zatem razem świętować zbawienie w Chrystusie i na miarę naszych możliwości celebrować jedność której żąda od nas Pan. Podobnie wzywa nas do żywych kontaktów ekumenicznych Kościół słowami Benedykta XVI

Wiele z tych ruchów nawiązało żywy kontakt z Kościołami niekatolickimi. Mogą one wnieść ważny wkład w prace zmierzające do budowania więzi ekumenicznych: wspólna modlitwa i wspólnie podejmowane dzieła budzą nadzieję, że zostanie przyśpieszone zbliżenie również na płaszczyźnie teologicznej i w życiu Kościoła. Trzeba jednak, aby i w tym względzie biskupi zatroszczyli się o prawidłowe rozumienie ekumenizmu. Zawsze musi on polegać na poszukiwaniu prawdy, nie zaś na łatwych kompromisach, które mogą prowadzić ruchy katolickie do utraty własnej tożsamości. Benedykt XVI, Apostolstwo wiernych świeckich w Kościele, 17 XII 2005 — Przemówienie Papieża do III grupy biskupów polskich.

Nie możemy jednak mówić o poszukiwaniu jedności jeżeli nie będziemy zwracać się do uczniów Chrystusa pochodzących z Żydów. Wyrazem naszego szukania jedności jest organizacja wieczoru sederowago, który poprowadzi rabin Dawid Friedman, przedstawiciel ruchu Żydów mesjańskich (synagogi mesjanistycznej). Nasze wspólna modlitwa, uwielbienie przy wieczerzy sederowej niech będzie naszym świadectwem, że mur wrogości rzeczywiście w Chrystusie upadł. Doświadczenie wskazuje, że dla wielu z nas spotkanie z nauczaniem rabina Michaela Schiffmana było możliwością pogłębienia naszego poznania, tak by wiedzieć jak wiedzieć powinniśmy. Podobnie obecność Dawida to okazja by pogłębić refleksję i płynące z niej zrozumienie żydowskich korzeni Kościoła. Dowiemy się, co to jest i czym jest wieczór sederowy dla Żydów mesjańskich, a tym samym możemy pogłębić zrozumienie Mszy Świętej. W takcie wieczoru sederowego przewidujemy śpiewy i tańce w radości Izraela.

Rekolekcje Wielkopostne z Tezeuszem

 Ekumeniczne rekolekcje wielkopostne Tezeusza 17 - 31 marca 2013 

„I Ja ciebie nie potępiam” (J 6, 11)

 

 

Obwiniający się nawzajem, podejrzliwi, nieufni, żyjąc w lęku przed odmiennością, dusimy się w narastającej agresji. Tak łatwo potępiamy i wykluczamy z naszych dużych i małych wspólnot. Nie bardzo już wiemy, jacy powinniśmy być, ale doskonale wiemy, jaki powinien lub raczej nie powinien być nasz bliźni. Nad tym właśnie zjawiskiem proponujemy zastanowić się podczas tegorocznych Ekumenicznych Rekolekcji Wielkopostnych Tezeusza.

Niech Wielki Post, gdy jako chrześcijanie przygotowujemy się do spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem, stanie się dla nas okazją, by tak łatwo dostrzegalne winy i braki innych ludzi potraktować jako lustro, które pozwoli nam zobaczyć własną niedoskonałość, małość, grzeszność. Spróbujmy zastanowić się ogólnie nad coraz bardziej obcym współczesnemu człowiekowi pojęciem grzeszności, ale przede wszystkim zdobądźmy się na odwagę dostrzeżenia i przemyślenia własnych grzechów.

Wsłuchując się jednocześnie w słowa wypowiedziane przez Jezusa do jawnogrzesznicy: „I Ja ciebie nie potępiam”, poczujmy siłę Bożej miłości, która ogarnia nas wszystkich jednakowo mimo naszego grzechu i niezależnie od wieku, płci, narodowości, wyznania. Poszukajmy śladów tej przebaczającej Miłości w drugim człowieku i w nas samych. Doceńmy wolność, jaką pozostawia nam Bóg co do odpowiedzi na tę Miłość.

Refleksję chcemy podjąć, jak wymaga tego formuła rekolekcji, w duchu religijnym. Czynimy to jednak również z pewną nieśmiałą nadzieją, że nasze rozważania i dyskusje będą miały praktyczne rezultaty: powstrzymają jakąś rękę gotową już rzucić kamień albo zapobiegną wypowiedzeniu przynajmniej kilku słów pełnych nienawiści.

Autorzy rozważań:

Paweł Bartosik (EKR)

Inka Bestry (KRK)

Beata Bogdanowicz (KRK)

Misza Czerniak (KP)

Wojciech Czyszczoń (KE)

Andrzej Danijar Dziadosz (KE)

Jolanta Elkan-Wykurz (KRK)

Małgorzata Frankiewicz (KRK)

Patryk Jakubowski

Wojciech Jałoszyński (KRK)

Zofia Jaros (KRK)

Anna Jóźwik (KRK)

Kazimierz Juszczak (KZ)

Barbara Kapturkiewicz (KRK)

Ewa Kiedio (KRK)

Maria Kudroń (KRK)

Magdalena Kulus (KRK)

Dorota Łodziak (RKK)

Andrzej Miszk (KRK)

Agata Niedźwiecka (KRK)

Ks. Marcin Orawski (KE)

Michał Piątek (KRK)

Dariusz Piórkowski SJ (KRK)

Ks. Tomasz Puchalski (RKK)

Przemysław Radzyński (KRK)

Krzysztof Tłoczek

Ks. Adam Winski (KRK)

Tomasz Żmuda (KRK)

EKR – Ewangeliczny Kościół Reformowany

KE – Kościół Ewangelicko-Augsburski

KP – Kościół Prawosławny

KRK – Kościół Rzymskokatolicki

KZ – Kościół Zielonoświątkowy

RKK – Reformowany Kościół Katolicki

 

Benedictus to znaczy - szczęśliwy, radosny, błogosławiony.

"Benedictus" to także pieśń w Ewangelii wg św. Łukasza 1,68-79 która jest wyzwaniem i obietnicą!
Zaczyna się słowami "Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił"

 

Księgarnia - Kawiarenka B E N E D I C T U S

  • Zaprasza codziennie (oprócz śr.): 17.30-19.00
  • W niedziele: 10.30-14.00

Wspólnota BENEDICTUS

  • przy parafii pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego we Wrocławiu
  • ul. Horbaczewskiego 20
  • 54-130 Wrocław
Top
Na stronie używane są pliki ciasteczek. Kontynuując przebywanie na stronie zgadzasz się na ich używanie. More details…